top of page
Dakdromen_A-klein.jpg

de toekomst

van de stad

ligt op het dak

Over Dakdromen

Wanneer je op straat staat lijkt de stad vol en zijn de mogelijkheden beperkt. Kijk je omhoog, dan zie je daar een enorme ruimte waar de stad van je dromen kan verrijzen...

 

Dakdromen wil de mogelijkheden van de grootste vergeten ruimte van de stad benutten: het dak. Het daklandschap van een stad zoals Utrecht zien wij als een tweede maaiveld met ongekend potentieel. Bovenop het dak kunnen we de problemen en uitdagingen die op het maaiveld zijn ontstaan oplossen. Hier is ruimte om te pionieren en kunnen we bouwen aan onze ideale stad.  

Multifunctionele 

daken

Op dit moment zijn de meeste daken onbenut. Een kale vlakte met hier en daar een dakterras, een zonnepanelen systeem of een airco.

 

Dakdromen wil het daklandschap van Utrecht multifunctioneel ontwikkelen. We gaan daken gebruiken om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zetten we daken in ten behoeve van klimaatadaptatie, verduurzaming en groenvoorziening. 

Zo bouwen we bovenop de bestaande stad een nieuw stadsdeel. Een stadsdeel dat complementair is aan hetgeen eronder ligt, dat kwaliteit toevoegt en de stad als geheel veerkrachtig en toekomstbestendig maakt.

dakgebruik.png

Functies op het dak

Functies op het dak

Wonen en Werken:

Groen en Recreëren:

Energie en Waterberging:

WATER-ENERGIE.png

In gebieden waar door hoge grondprijzen de inclusiviteit van de stad in het geding komt bouwen we op het dak woon- en werkruimte voor minder draagkrachtigen, creatieven en starters. We bieden ruimte voor experiment, bouwen met bijzondere bouwmaterialen en wonen in het groen. Door op het dak kwalitatieve woningen in verschillende soorten en maten te bouwen blijft de stad ook ruimte bieden aan doelgroepen die klein en betaalbaar willen wonen of zelf willen bouwen. 

In wijken die lijden onder verstening en gebrek aan groen voegen we openbare parken, eetbare tuinen en speelweiden toe. We vergroten de leefbaarheid in wijken door recreatievoorzieningen zoals een openluchtbioscoop, een atletiekbaan of juist plekken waar je rust en stilte vindt op het dak toe te voegen.

We zetten in heel de stad het daklandschap in om de doelstellingen van de stad op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie te realiseren. We richtten daken in als hitte- en waterbuffers en wekken er duurzame energie op.

Voordelen

Voordelen voor

de stad:

Het multifunctioneel inrichten van daken heeft voordelen voor de stad als geheel, de dakeigenaar zelf en de gebruikers van het gebouw.

Voordelen voor

de eigenaar:

Voordelen voor

de gebruiker:

 Extra inkomsten door nieuwe 

    exploitatiemogelijkheden

 Besparing op onderhoudskosten 

    dak

 Waardestijging van het vastgoed

 Rentekorting op hypotheek

 Korting op poliskosten van

     verzekeringen

Wat gaan we doen?

 Verbetering wooncomfort 

 Lagere energierekening 

 Vermindering geluidsoverlast 

 Extra voorzieningen en gebruikers      

     ruimte 

 Prachtig uitzicht

Diverser en inclusiever aanbod 

    voor wonen en werken

 

Meer publieke voorzieningen 

    voor recreëren en groen

 

Vermindering hitte- en

    droogtestress

 

Verbetering luchtkwaliteit en 

    afwateringscapacitieit 

     

 Meer biodiversiteit 

UG 0004.png

Om nieuwe ideeën werkelijkheid te maken heb je pioniers nodig die durven te doen en laten zien dat het kan.

In samenwerking met de provincie en de gemeente Utrecht richten we een eerste pilot dak in dat inspireert tot meer ontwikkeling op het stadsdak van Utrecht en de realisatie van andere dakdromen mogelijk maakt. 

Ondertussen brengen we in kaart welke juridische obstakels er op te lossen zijn en waar een dak bij verschillend gebruik aan moet voldoen. We werken verschillende businesscases uit om voor dak-eigenaren inzichtelijk te maken hoe je het duurzaam en multifunctioneel ontwikkelen van daken rond krijgt. 

We zijn trouwens niet alleen, ook in andere steden gaan gelijkgestemden het dak op. In Rotterdam is al een eerste dakdorp in de maak. Samen delen we kennis en inspiratie om onze dakdromen werkelijkheid te maken.

Contact

Dakdromen is een project van kwartiermaker Merel Daniel in samenwerking met creatief bureau Ultra Ultra. 

 

Ben je eigenaar van een onbenut dak en wil je meer weten over de voordelen en mogelijkheden?

Heb je zelf dromen die het dak op moeten?

Bel Merel Daniel (0612875986) of ...

Donker%2520Groep%2520FC%2523def_edited_e
logo_provincie_utrecht_zwart_edited.png
plaatsmakers_edited.png
bottom of page